EZS (elektronické zabezpečovacie systémy), kamerové a prístupové systémy: - projekt a inštalácie EZS - projekt a inštalácia kamerových a prístupových systémov
Správa počítačových sieti, podpora používateľov: - správa malých sieti, podpora HW, SW a používateľov
Servis EZS, výpočtovej techniky a elektronických zariadení: - servis EZS, výpočtovej techniky a elektronických zariadení
Michal Doboš-midosec Komárnická 22 Bratislava, IČO-30801036, Č OŽP-A/2006/15503-2/CR1, +421 910 840981, office@midosec.sk